CoolTech Kriolipoliza - badania kliniczne - badania przeprowadzone na zlecenie Coccon Medical
 
Tło

Nowoczesne procedury redukcji tkanki tłuszczowej i kształtowania sylwetki podlegają nieustannym udoskonaleniom. Jeszcze niedawno najczęściej wykorzystywaną metodą redukcji tkanki tłuszczowej była liposukcja chirurgiczna - metoda tyle skuteczna co i ryzykowna. To właśnie ryzyko związane z liposukcją i liczne efekty uboczne spowodowały gwałtowny rozwój bezinwazyjnych metod modelowania sylwetki. Najbardziej obiecującym wynikiem tych prac jest technologia CoolTechnology (Cryotechnology) i bazujące na niej urządzenie CoolTech.

CoolTechnology to technologia kontrolowanego chłodzenia tkanki tłuszczowej, aż do temperatury -8 stopni, w celu uzyskania efektu estetycznego w postaci redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu i miejscowej otyłości.

Cel

Celem tych badań klinicznych jest ocena efektywności zabiegu CoolTech, wykorzystującego technologię CoolTechnology (Cryotechnology) polegającą na aplikowaniu kontrolowanego chłodzenia poprzez skórę, z wykorzystaniem systemu podciśnieniowego, w celu uzyskania redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu i miejscowej otyłości w obszarze brzucha. Dodatkowym celem badania klinicznego jest ocena bezpieczeństwa zabiegu i analiza potencjalnych efektów ubocznych zabiegu.

Metoda badania

W trakcie 3 miesięcznego okresu, grupę 20 pacjentów, poddano zabiegom kontrolowanego chłodzenia z wykorzystaniem podciśnienia przy pomocy urządzenia CoolTech, w celu oceny redukcji tkanki tłuszczowej na różnych obszarach brzucha. CoolTech został ustawiony tak, aby aplikować temperaturę -8 stopni. W trakcie oceny wyników badania monitorowano efekty wszystkich zabiegów, wykonywano zdjęcia i pomiary kontrolne w momencie startu badania i podczas kolejnych wizyt kontrolnych. Na koniec oceniano także ewentualne efekty uboczne pojawiające się w trakcie zabiegu.

Rezultaty

Końcowy rezultat badania został zapisany i przeanalizowany. Średnia redukcja tkanki tłuszczowej, mierzona poprzez redukcje obwodu ciała w obszarze zabiegu (brzuch) wyniosła 5.3 cm +/- 1.3 cm. Ten rezultat doskonale pokazuje, że w wypadku każdego z 20 pacjentów nastąpiła istotna redukcja obwodu ciała i w efekcie zlokalizowanej tkanki tłuszczowej w obszarze brzucha.

Najczęściej występującym efektem ubocznym na bazie reakcji poszczególnych pacjentów w trakcie zabiegu i kolejnych wizyt kontrolnych było czasowe osłabienie czucia w obszarze zabiegu.

Podsumowanie

Urządzenie CoolTech bazujące na technologii CoolTechnology poprzez aplikację chłodzenia z wykorzystaniem podciśnienia gwarantuje najlepszy, możliwy do osiągnięcia metodami bezinwazyjnymi, efekt redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu i miejscowej otyłości.

Badanie dowiodło, że redukcja tkanki tłuszczowej i widoczne gołym okiem rezultaty zabiegu CoolTech, przedstawione powyżej, znacznie przewyższają ewentualne, pomijalne w długim okresie czasu skutki uboczne powstające w trakcie zabiegu.

Zabieg odchudzający CoolTech Kriolipoliza - badania kliniczne

 

Zabieg odchudzający CoolTech Kriolipoliza - badania kliniczne
Zabieg CoolTech Kriolipoliza wykonywany przez KształtoSfera (źródło KształtoSfera)